حجم رنگی که بعد از خارج شدن رنگ از نازل هد روی مدیا ایجاد میکن که  واحد ان پیکو لیتر میباشد .ابسیارین  کوچک میباشد

نظرات (0)

ارسال پیام